+382 (0) 32 781 140

Konica Minolta

Konica Minolta

Konica Minolta bizhub C3320i

Kompaktan multifunkcionalni A4 kolor uređaj koji povećava produktivnost

Konica Minolta bizhub C3350i

Multifunkcionalni A4 kolor uređaj visoke efikasnosti i sigurnosti

Konica Minolta bizhub C4050i

Multifunkcionalni A4 kolor uređaj visoke efikasnosti i sigurnosti