+382 (0) 32 781 140

OKI

OKI

OKI ML1120eco

Pristupačan 9-to pinski matrični štampač, idealan za izradu listinga

OKI ML280 Elite DC

Pouzdan i priuštiv 9-to pinski štampač sa jednosmernim strujnim napajanjem

OKI ML280eco

Pouzdan 9-to pinski matrični štampač za industrijsku ili poslovnu primenu

OKI ML3320eco

Robustan 9-to pinski matrični štampač za zahtevna radna okruženja

OKI ML3321eco

Robustan, ekološki prihvatnjiv 9-to pinski matrični štampač širokog formata

OKI ML5100FBeco

Kompaktan 24-pinski matrični štampač, idealan za upotrebu na POS terminalima

OKI ML5790eco

Pouzdan 24-pinski matrični štampač koji nudi visok kvalitet odštampanog teksta

ML6300FB-SC

Robustan i visoko pouzdan 24-pinski matrični štampač sa mogućnošću poravnanja paira